Pr. lojalnościowe i punktowe

Program: „Programy lojalnościowe i punktowe”


Marketing relacji to nowa filozofia działań marketingowych. Dlatego nie sprowadza się do programu pseudolojalnościowego, czyli punktowego. Ta filozofia ma wpływ na wszystkie działania firmy, a przede wszystkim na budowanie więzi z konsumentem, której (dopiero) efektem jest sprzedaż.
Prawdziwy program lojalnościowy prowadzi do „zaprzyjaźnienia” się konsumenta z marką i wybierania jej częściej, a to są efekty sprzedażowe. Seminarium pokaże jak budować prawdziwą lojalność konsumentów i jak ją „wykorzystywać”.

Najbliższy termin zajęć:

Ustalany z zebraną grupą minimalną (zapraszamy do programu MGM) • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00 i trwają w blokach po ok. 1,5 godziny do 17:00.
 • Zajęcia mogą trwać dłużej w zależności od zaangażowania grupy.
 • Każdego dnia przewidziana jest przerwa na obiad ok. godziny 13:00, która trwa ok. 45 min.
 • Informacje o terminie zajęć podawane w serwisie oznaczają, że są jeszcze wolne miejsca.
 • Ze względu na małą liczebność grup seminaryjnych prosimy o jak najwcześniejsze zgłoszenia.

Dzień - 1 – „Marketing relacji i programy lojalnościowe”

Maciej Tesławski
 1. Marketing transakcyjny
  • Analiza 4P
  • Wyróżnik marki
  • Grupa docelowa działań marketingowych
  • Cel działań marketingowych
  • Narzędzia komunikacyjne
 2. Marketing relacji
  • Grupa docelowa marketingu relacji
  • Cel działań marketingu relacji
  • Narzędzia komunikacyjne
  • Wartość życiowa konsumenta (LTV, CLV)
  • Rodzaje działań lojalnościowych
  • Mechanizm MGM – marketing szeptany
  • Marketing relacji B2C i B2B
 3. Programy lojalnościowe
  • Czym jest lojalność?
  • Rodzaje lojalności
  • Satysfakcja a lojalność
  • Cel programu lojalnościowego
  • Typy programów lojalnościowych
  • Grupa docelowa programów lojalnościowych
  • Strategia PL
  • Budowanie relacji
  • Dialog z konsumentem
  • Psychologiczne uwarunkowania relacji z klientem
  • Maksymalizowanie wartości relacji
  • Nagradzanie lojalności
  • Podtrzymywanie więzi
  • Modyfikacje PL
  • Struktura PL
  • Zagrożenia dla PL
 4. Narzędzia marketingu relacji
  • Baza danych
   • Jakie cechy konsumentów zbierać
   • Pomiar stopnia lojalności
   • Analizy bazy
  • Profilowanie konsumentów
   • Profil klientów
   • Grupowanie klientów
  • Data mining
  • Data matching
  • Aspekty prawne działania PL

Dzień - 2 – „Programy retencyjne i multipartnerskie”

Maciej Tesławski

Programy retencyjne

 • Strategia programów retencyjnych
 • Mechanizmy
 • Grupa docelowa
 • Narzędzia komunikacyjne
 • Promocje taktyczne
 • Modyfikacje programu
 • Zamknięcie programu
 • Baza danych
 • Porównanie programów retencyjnych / punktowych

Programy multipartnerskie

 • Kiedy stosować takie programy
 • Dobór partnerów
 • Grupa docelowa
 • Zarządzanie programem
 • Korzyści z wielu partnerów
 • Marka programu
 • Zmiany partnerów
 • Zamknięcie programu

Analiza danych z programów retencyjnych

 • Analiza danych RFM
  • Kod Recency
  • Kod Frequency
  • Kod Monetary